לוגו בית המעשר
|

טף

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

טף – ראה לעיל בערך דוחן:

דוחן (טף)

גרגירי הדוחן (טף) מכונים הדגן העתיק, למרות שהם אינם מחמשת מיני דגן.
גרגירי הדוחן משמשים עדיין במקומות רבים בעולם לתעשיית הלחם המקומי,
כגון “רוטי” בהודו והאינג’רה באתיופיה (העשוי מקמח טף שאף הוא זן ממיני הדוחן).
כמו כן הוא משמש לתעשיית המרקים, הדייסות ועוד. גרגירי הדוחן אף משמשים כמאכל לבעלי חיים, כמזון לציפורים ועוד.
לגרגירי הדוחן יש חיי מדף ארוכים, עד 5 שנים, ומכאן שלתנאי האחסון יש חשיבות מרובה כדי לשמור שלא תהיה פגיעה של מזיקי מחסן בגרגירי הדוחן.
בתהליך האחסון עלולים הגרגירים להיות מותקפים במזיקי מחסן, בוגרים, זחלים ועוד
(ובאחסון לקוי מאד אף בפסוקאים ואקריות מחסן זעירים מאד).

אופן הבדיקה והשימוש:

קודם השימוש יש לפזר את הגרגירים על גבי משטח בצבע כתום, ועדיף על שולחן אור,
ולבדוק שאין אבקה או קורים (שנוצרו על ידי הזחלים), או חרקים בוגרים, וכן שאין גרגירים מכורסמים.
באופן זה יש לבדוק את כל הגרגירים קודם אכילתם ולהסיר כל חרק או גרגיר נגוע.
(באם נמצאו חרקים זעירים, למרות שניתן להסירם על ידי סינון ושטיפה טובה, מ”מ רצוי שלא להשתמש במוצר זה).