לוגו בית המעשר
|

דגנים תפוחים

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019
שלווה, היא חיטה תפוחה [בעיקר מזן “דורום” או “ענבר”], המשולבת עם סוכר, או סוכר חום, או דבש וכיו”ב. תהליך הייצור הוא חימום גרגירי החיטה תחת לחץ, וכאשר לחץ האדים בשיא, משחררים את הלחץ הגורם לגרגירים לתפוח. (ראה לקמן בערך “חיטה” את הנגיעות המצויה בחיטה, ואת אופן בדיקתה, בערך זה ההתייחסות למוצר לאחר העיבוד)
עקב אופן העיבוד, המוצר הוא בחזקת נקי מחרקים ואינו טעון בדיקה. [באחסון ארוך וממושך הוא עלול להיפגע, אלא שאז גם התוצרת איננה טרייה ואינה איכותית ותוצאה זו מורגשת מיד].