לוגו בית המעשר
|

חמוציות מיובשות

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה בחלק שלישי בערך “חמוציות” על אופי גידול של פרי זה ועל אופן בדיקתו בהיותו טרי או קפוא.

מקובל במקומות מסוימים לייבש אותן כעין “צימוקים
והן ממותקות בתהליך עיבודם לטשטש את החמיצות שלהם.
(ובד”כ זה האופן היחיד שהם נאכלים כמות שהם ולא בתעשייה).
מקורם בד”כ ממטעים מטופלים והם בחזקת נקיים.
אלא שיש להזהר ממזיקי מחסן שנצמדים בזמן העיבוד או האיחסון. וראה לקמן בערך צימוקים.
חמוציות מיובשות, עלולות לקבל נגיעות לאחר תהליך הייבוש ובזמן אחסונם,
ואופן בדיקתם שווה לאופן בדיקת צימוקים, וראה לקמן בערך “צימוקים“, וראה עוד לקמן בערך “פירות יבשים“.