לוגו בית המעשר
|

חמאה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

למרות שהפוסקים בדורות הקודמים ציינו שיש בעיות של תולעים במוצרי החלב, בימינו כל מוצרי החלב ובפרט התעשייתיים בחזקת נקיים. וראה עוד לעיל בערך “גבינה“.