לוגו בית המעשר
|

חלמית

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019

ראה לעיל בערך “חובזה“.