לוגו בית המעשר
|

חלווה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
החלווה הוא ממתק המיוצר על בסיס טחינה. לטחינה מוסיפים מספר מרכיבים, והעיקריים שבהם: שמן, תמצית שוקולד, מלח, גלוקוז, אדוכן, ונילין, מלח לימון, סוכר, שקדים או אגוזים ושורש חלבה [=ספונירה] שלאחר מיצוי מה שיוצא ממנו משמש כחלבון [וראה בשו”ת שש משזר ח”א חיו”ד סי’ יז מה הטעם שאין בזה חשש לבישול עכו”ם].
המוצר הסופי הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. לאחר פתיחת המוצר יש לשומרו באריזה אטומה מחשש לנמלים התוקפים מוצר זה עקב מתיקותו [וראה עוד לקמן בערך “טחינה“].