לוגו בית המעשר
|

חלב

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

החלב לסוגיו בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.