לוגו בית המעשר
|

חזרזר/עכובית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סקירה על פרי החזרזר (עכובית)

פרי החזרזר (עכובית) משתייך לקבוצה גדולה של “פירות יער” ושייך למשפחת הדומדמנתיים

(שגם ענבי שועל והדומדמנית נמנות על משפחה זו ראה בערכם).
הצבע הסופי של פרי זה הוא ירוק-צהוב / סגול.
פרי זה רגיש מאד לפגיעת חרקים ובעיקר לזחלי עשים שונים, וזבוב הפירות ועוד.
ראוי לציין כי במדינות מסוימות באירופה שיח זה משמש כשיח נוי, והוא ללא טיפולים והנגיעות בו היא רבה מאד.
ומאידך במדינות אחרות כגון צרפת גרמניה ועוד מגדלים את השיח הזה בצורה מסודרת ומטופלת לצרכי מסחר חקלאי.
ושם הם מטופלים כנצרך. ולכן הפירות הגדלים על שיחים בצידי הדרכים או בחצרות פרטיים,
הם בחשש גדול של נגיעות בעיקר על ידי זחלים, ועל ידי חרקים הנצמדים אל העלים התחתונים של השיח
(אגב, בגלל תופעה זו החקלאים מרבים להסיר את העלים הקרובים לאדמה על מנת שלא יעבירו את החרקים אל הפירות).
מאידך בחלקות המטופלות כראוי נגד חרקים, ההדברה יעילה בדרך כלל והנגיעות איננה מצויה.
פרי החזרזר (עכובית) בעודו על העץ עם כיסוי הפלומה. למעלה מימין הפרי ללא הכיסוי

פרי החזרזר (עכובית) בעודו על העץ עם כיסוי הפלומה. למעלה מימין הפרי ללא הכיסוי

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי העכובית כאמור לעיל בחשש לנגיעות גבוהה באם הוא נלקח מחצרות הבתים, ועקב הפלומה שלו קשה לעיתים לזהות את החרקים.
ולכן חובה להשרות את הפירות במי סבון לכמה דקות, ולשטוף היטב תחת זרם מים תוך כדי שפשוף ביד של כל פרי.
ולאחר מיכן יש להתבונן בכל פרי באם יש סימני חדירה של זחלים. ורצוי לחצות את הפירות לשניים להבטיח שאין חדירה פנימית.
פירות הנמכרים בשווקים (בעיקר בחוץ לארץ) ומגיעים ממטעים מטופלים, הם בחזקת נקיים מחרקים ואינם חייב בדיקה פנימית,
אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.

פירות חזרזר (עכובית) קפואים:

לצרכים תעשייתיים כגון להקפאה, משתמשים בפירות המגיעים ממטעים מטופלים בלבד.
והם בדרך כלל בחזקת נקיים. ומן הראוי לבצע בדיקה מדגמית מהתוצרת ולראות שאכן היא נקייה.
שאר מוצרים המכילים את פרי החזרזר ראה בכרך הרביעי.