לוגו בית המעשר
|

חושחש

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
פרי החושחש אינו גדל מסחרי, ואינו משמש כלל לא בתעשייה הטריה ולא במעובדת, עקב טעמו המר. (עיקר השימוש בעץ זה הוא ככנה להדרים השונים, כיון שהחושחש הוא עץ חזק וחסין – לענין כלאים ראה מה שהבאתי בספרי שו”ת חלקת השדה ח”א בהלכות כלאים). אולם יש שנוהגים לעשות ריבה או ממתקים מפרי זה. כיון שפירות אלו גדלים בחצרות הבתים בצורה מוזנחת מאד, קיימת נגיעות גבוהה של חרקים חיצוניים ופנימיים כמתואר בערך “אשכולית“.
 
אופן הבדיקה והשימוש:
יש להתבונן ויזואלית סביב כל הפרי לראות אם יש כנימות על גביו. במידה ומוצאים כנימות, אם הם בודדות ניתן להורידם בשפשוף ידני, ובמידה והם רבים כדאי להשרותם במים עם חומר ניקוי (לרככם) ובעזרת מברשת קשה לשפשף את הפרי מכל צדדיו, ובכך מובטח נקיונו. במידה ורוצים לקלף ללא נקיון מוקדם, יש לשים לב לאחר הקילוף שלא עברו חרקים על בשר הפרי(ורצוי לשוטפו תחת ברז מים). לאחר הקילוף, יש להתבונן היטב סביב הפרי באם נראים סימנים מחשידים. במידה ונמצאו סימנים, יש לבדוק כל פלח ופלח שהוא נקי ושאין בו זחלים של רימות הזבוב.(ראה תיאור מדוייק בערך “אשכולית“).