לוגו בית המעשר
|

חומץ

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

חומץ סינטטי או על בסיס אלכוהול טבעי:
החומץ מיוצר באופנים שונים, לעיתים כחומץ סינטטי, ולעיתים על בסיס אלכוהול מחיטה, או אלכוהול מתפוחים, או אלכוהול שמקורו מיין. הליך החומץ שווה בכולם כאשר אל האלכוהול מוסיפים בקטריות מסוגים שונים, ובתהליך של זמן מתקבל החומץ. החומץ עובר תהליך סינון קפדני ולכן למרות שבפוסקים מוזכרים חששות של תולעים בחומץ [הובאו דבריהם בכרך א פרק ג סעי’ ג, עי”ש] מכל מקום בימינו עקב שיטות העיבוד הסטרילי והסינון, החומץ הוא בחזקת נקי.
חומץ בן יין:
בבדיקות שנערכו בחומץ בן יין שנעשה בייצור ביתי [להבדיל מייצור תעשייתי שהוא בחזקת נקי] נמצאו לעיתים נדירות תולעים. אך מאחר שגם בתעשייה הביתית זהו דבר נדיר, נראה שבדרך כלל אין חובת בדיקה כלל. אכן אם נמצאו חרקים או שיש חשש להימצאותם, יש לבצע סינון של החומץ באמצעות בד צפוף [כעין חיתול של תינוק], וכל החומץ היוצא לאחר הסינון בחזקת נקי ואפשר להשתמש בו.