לוגו בית המעשר
|

חומעה – חמציץ

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019

אופן הבדיקה מחרקים בחומעה

עלי החומעה משמשים כתבלין, או לחלק מסלט ירקות (העלים וגם הפקעת).

ומצוי בהם נגיעות מרובה של חרקים כגון של כנימות עלה, אקריות, זחלים של פרפרים שונים ועוד.
חומעה

חומעה

אופן הבדיקה והשימוש:

 

יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו.
לאחר מיכן יש להפריד את העלים מהגבעולים ולהשתמש בעלים הבדוקים בלבד.
כנימת עלה על חומעה. למעלה משמאל בהגדלה

כנימת עלה על חמציץ. למעלה משמאל בהגדלה

כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן:
א.      להשתמש בתמצית מי חומעה. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים.
ב.      כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעטפם בתוך בד ולקשרו היטב, ולהכניסו בתוך התבשיל עם הבד.
ג.       כמו כן אפשר לטחנם דק מאד בבלנדר לאחר שטיפה ראויה כמבואר לעיל, ולהשתמש עם חומר טחון.
ציקדה (זחל צעיר) על חומעה. למעלה משמאל בהגדלה

ציקדה (זחל צעיר) על חומעה. למעלה משמאל בהגדלה

 

עלי חומעה יבשים – ראה בכרך רביעי בערך “עלי תבלין יבשים”.