לוגו בית המעשר
|

חובזה / חלמית

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019

סקירה על החובזה

עלי החובזה עלולים להיות נגועים בכנימות עלה, אקריות, ומאד מצוי בהם גם נגיעות של זחלים של זבוב המנהרות.
צמח החובזה

צמח החובזה

אופן הבדיקה והשימוש:

יש להפריד בין העלים לגבעולים ולפרי, את הפרי יש לבדוק ויזואלית שאין בו סימני כרסום,
ולאחר מיכן לשטפו היטב תחת ברז מים תוך כדי שפשוף הפרי ביד.
את העלים לאחר הפרדתם יש לקחת כמות מועטה של עלים ולהשרותם במים
עם חומר השריה למשך כ- 5 דקות, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.
כנימת עלה וזחל תחת עלי החובזה. למעלה, בהגדלה

כנימת עלה וזחל תחת עלי החלמית. למעלה, בהגדלה

ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים
ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות.
במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו.
מושבת חרקים תחת עלי החובזה

מושבת חרקים תחת עלי החובזה

כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן:
א.      להשתמש בתמצית מי חובזה. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים.
ב.      כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעטפם בתוך בד ולקשרו היטב, ולהכניסו בתוך התבשיל עם הבד.
ג.       כמו כן אפשר לטחנם דק מאד בבלנדר לאחר שטיפה ראויה כמבואר לעיל, ולהשתמש עם חומר טחון.

עלי חובזה יבשים

ראה בכרך רביעי בערך “עלי תבלין יבשים“.