לוגו בית המעשר
|

זית ירוק/שחור

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סקירה על הזית הירוק והזית השחור

הזיתים הן מגידול מקומי בארץ ישראל והן הגדלים במדינות השכנות לה כגון מירדן וממצרים,
נתקפים בחרקים הן בנגיעות חיצונית של כנימות מגן, והן בנגיעות פנימית בעיקר של רימת זבוב הזית.
כאשר נקבת הזבוב באמצעות צינור ההטלה שבקצה בטנה, דוקרת בפרי הזית, ויוצרת נקב שעומקו 1 מ”מ, ומטילה שם ביצה אחת.
הרימה מתפתחת ומכרסמת מחילה המגיעה עד קליפת הפרי אך אינה פורצת אותה
כך שהקרום העליון נשאר שלם ונראה כחלון עגול ושקוף.
לאחר סוף ההתפתחות מגיח הבוגר מבעל לחלון השקוף ופורץ החוצה. כאשר הנשל נותר בתוככי הזית.
כנימות מגן על זית (נותר לאחר שהיה של ששה חודשים במים ומלח). מצד שמאל הכנימות נפלו ונותר רק סימון המקום

כנימות מגן על זית (נותר לאחר שהיה של ששה חודשים במים ומלח). מצד שמאל הכנימות נפלו ונותר רק סימון המקום

 

 

פעמים רבות ניתן להבחין בסימני עקיצות אך ללא מחילות ופגעים,

וזאת כיון שפעמים רבות שהנקבה דוקרת מספר דקירות בזית אך אינה מטילה בהם ביצים
והם נקראים “עקיצות עקרות” וזה להבדיל מהנקרא “עקיצות פוריות”.

סוגי העקיצות

ניתן להבחין בין סוגי העקיצות כאשר בעקיצה עקרה מקום הדקירה הוא אפור,
ואילו הפורייה צבעה כחלחל במקצת, ומקום הדקירה שקוע קמעא
(וניתן להבחין בזכוכית מגדלת בחריץ קצר שהוא מקום ההטלה).
עקיצות פוריות של הזבוב

עקיצות פוריות של הזבוב

זבוב הזית בזמן עקיצה

זבוב הזית בזמן עקיצה

 

בטמפ’ שמעל 35 מ”צ, פעילות החרקים נפסקת לחלוטין,
ולכן ניתן למצוא זיתים ממדינה מסוימת נקיים בתחילת העונה, ובהמשך למצוא נגיעות רבה.
כמו”כ בזיתים שחורים (טבעית, כלומר ששוהים זמן רב על העץ) הנגיעות מרובה יותר,
עקב בשלותם המרובה ועקב זמן שהייתם המרובה על העצים, עד לטמפ’ הגבוהות.
(כל זה להבדיל מזיתים מושחרים).
רימת הזבוב בין הזיתים

רימת הזבוב בין הזיתים

 

 

במטעים מטופלים היטב ובפרט בששה השבועות האחרונים לפני המסיק, מצליחים להדביר ולהתגבר על הזבוב,
אולם במטעים שאינם מטופלים היטב קיימת נגיעות גבוהה של הזבוב, וחובה לבדוק היטב את הזיתים לפני האכילה.
כאמור מעבר לנזקי זבוב הזית, יש פגיעה של כנימות מגן
(ראה לעיל במבוא של החרקים המצויים בפירות. ובסקירה האנטמולוגית אודות תיאור חיי הכנימה),
הכנימה יורדת בשפשוף קל, כמו”כ בזמן ההשריה המרובה של הזיתים החביות יחד עם חומר חריף, רוב ככל הכנימות יורדות,
אולם לעיתים נדירות הכנימות נשארות על הזית (כנראה בתמונה), ויש לנקות את הזית לפני אכילתו.
כנימות על זית

כנימות על זית

 

 

זית – אופן הבדיקה והשימוש:

בזיתים הנלקחים ממטעים שאינם מטופלים כנדרש, או מעצים בחצרות הבתים הנגיעות היא גבוהה ביותר ויש לבדוק כל זית לפני אכילתו. כמו”כ בזיתים מתעשיית השימורים נמצאו פעמים רבות זיתים נגועים
(ובפרט מתוצרת שנלקחה מגידולי נכרים, או בייבוא מירדן וממצרים – כידוע גידול הזיתים הוא לסירוגין ובשנים שהיבול בארץ ישראל הוא נמוך מתבצע ייבוא גדול מאד מהמדינות השכנות, ויש להזהר מאד).
יש להתבונן בכל זית, אם יש כנימות מגן על גבי הזית
(במידה ויש ספק יש לגרד את המקום ואם אינו יורד בשפשוף קל, אינו סימן לנגיעות חרקים אלא פגע טבעי).
כמו”כ בהתבוננות יש להבחין אם ניכרים סימני עקיצה של הזבוב (צבען כחלחל במקצת, ומקום הדקירה שקוע קמעא).
פעמים רבות שישנם שינויי צבע טבעיים כגון מלחץ או ממכות הניתנות על העץ בזמן המסיק וכו’, ואינם סימן לנגיעות מחרקים.
בכל מקרה של ספק יש לפתוח את מקום המכה, ובמידה וזה מחרקים אמורה להיות שם מחילה או סימני נבירה,
במידה ואין הסימנים הנז’ אלא פגע שטחי, אין זה סימן לנגיעות אלא פגע טבעי בלבד.
(בזיתים שחורים דרושה התבוננות יתירה עקב קושי הזיהוי מחמת הצבע).
חורי יציאה של הבוגר מתוך הזית. למעלה מימין, גולם. ומשמאל נשל שנותר בתוך הזית.

חורי יציאה של הבוגר מתוך הזית. למעלה מימין, גולם. ומשמאל נשל שנותר בתוך הזית.

 

 

רימת זבוב התסיסה. רימות רבות צפו על פני החבית של הזיתים

רימת זבוב התסיסה. רימות רבות צפו על פני החבית של הזיתים

 

זיתים ללא גלעין:

זיתים המשווקים ללא חרצנים, בדיקתם קלה יותר, ולכן אם בהתבוננות חיצונית לא נראים סימני עקיצה, הזית מותר באכילה.
ואם נראים סימנים די להתבונן בצד בפנימי, באם נראים סימני מחילה, הרי זה סימן לנגיעות ויש לנהוג כאמור.
אולם אם אין סימני מחילה, אין לחוש לנגיעות.

 

 

טבעות זיתים:

בתקופות שנלקחו זיתים זיתים במפעלי השימורים מתוצרת ייבוא (בפרט מירדן וממצרים)
נמצאה נגיעות גם בזיתים הפרוסים לטבעות.
אולם הנגיעות היתה נדירה ובעיקר נמצאו סימני מחילות חצויים או נשלים ושאר פסולת חרקים חצויים.
ולכן ההוראה לכתחילה לבעלי המפעלים שגם לתעשיית “טבעות” יש לקחת רק נקי מחרקים.
במידה ואין ידיעה שהתוצרת נקיה מחשש חרקים, יש לבודקה באופן מידגמי, ובמידה ונמצאו סימני נגיעות,
יש לבדוק את כל התוצרת ויזואלית לראות שלא נותרו חרקים.
חלקי רימות שנותרו בתוך הזית לאחר חיתוכו לטבעות

חלקי רימות שנותרו בתוך הזית לאחר חיתוכו לטבעות

במידה וכבר השתמשו בזיתים לתוצרת מסוימת, כגון לפיצה או לשאר מיני מאפה וכיו”ב,
יש מקום להתיר ללא בדיקה נוספת.
מחמת כמה ספיקות שמא לא היו חרקים, ואף אם היו שמא במהלך העיבוד הם הוסרו כגון בזמן הוצאת החרצן,
ואף אם לא הוצאו, שמא בזמן החיתוך לטבעות, הם נחתכו וכבר אינם בריה,
(כיון שהחיתוך לטבעות בד”כ קטן יותר מגודל הרימה),
וכיון שהתוצרת עוברת שטיפה נוספת לפני המיון.
וכמו”כ כיון שהתוצרת כבר עברה עיבוד, יש להקל מחמת כל הנז’ ולהתיר באכילה,
ואין חובה להתאמץ ולבדוק כל חתיכה לפני האכילה.
שאר מוצרים המכילים זיתים ראה לקמן בערכם.