לוגו בית המעשר
|

זחלים שונים

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

זחל – דרגת ההתפתחות הצעירה של חרק.החרקים חלקם עוברים תהליך של מטמורפוזה (=גלגול מלא) כלומר, הטלת ביצים, מהביצים בוקעים זחלים, הזחלים עוברים לשלב הגולם, ומהגולם מגיח הבוגר. ויש חרקים העוברים גלגול חלקי, כגון חלק מכנימות העלה המשריצות זחלים. בכל אופן כל אותן צורות צעירות הן שלב בהתפתחות החרק הקרוי זחל. בכל סוג חרק צורת הזחל המיוחדת לו. ראה תיאור של כל אחד במקומו.

 

זחל עש מוגדל

זחל עש מוגדל

(בטעות יש הקוראים לזחלים, תולעים. וראוי לדעת שבעולם החקלאי אין תולעים אלא זחלים, תולעים הם אותם שקיימים במעי הדג או שאר בעה”ח וכן אצל בני אדם).