לוגו בית המעשר
|

מושבה של כנימות עלה בורדים

ורדים

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019

הורד

הורד, שימושו העיקרי הוא לנוי. אולם ברפואה רבים המשתמשים בפרחיו, ובעיקר בתמצית מי ורדים.

ויש המשתמשים בתמצית זו גם בתעשיית המזון.

הוורדים, משמשים כאכסניה מצויינת לחרקי שדה מסוגים שונים,

כגון התריפסים (ראה כרך א בערכו), כנימות עלה (ראה כרך א בערכו) ועוד.

בגידול בר, החרקים מצויים לרוב. בגידול התרבותי ובפרט בבתי הגידול המוצר הוא יותר נקי, אך עדיין הנגיעות היא תדירה.

 

מושבה של כנימות עלה בורדים

מושבה של כנימות עלה בורדים

 

תריפס בוגר בתוך פרח

תריפס בוגר בתוך פרח

 

זחל  תריפס צעיר בפרח

זחל תריפס צעיר בפרח

ורד – אופן הבדיקה והשימוש

בורדים המונחים לנוי:

אין כמובן חובת בדיקה, אולם יש להיזהר ביותר שלא להניחם על גבי שולחן שאוכלים עליו,

כיון שחרקים רבים נושרים ממנו, ועלולים ליפול על דברי מאכל שעל השולחן.

מכיוון שכל דרך של ניקויו תפחית את יופיו, על כן יש להניחו במקום שאין שם דברי מאכל, או להשתמש בתחליף מלאכותי וכיו”ב.

 

בורדים המשמשים למאכל:

באופן שמבשלים את העלים שלהם, וכן כשמשתמשים בתמצית של פרחי הורד, יש לשטוף את הפרחים היטב במים,

לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון במסננת עם צמר גפן ואז ניתן להשתמש במי התמצית המסוננים.

 

במידה ורוצים להשתמש בפרחים עצמם:

כיון שכאמור הם בחשש נגיעות גבוה, יש להפריד את העלים מהגבעול המחבר, להשרותם בחומר השרייה כגון סטרילי למשך כ3 דקות,

ולאחר ההשריה יש לשטוף היטב כל פרח משתי צדיו, תחת זרם מים, תוך כדי שפשוף עם ספוג על כל פני העלה.