לוגו בית המעשר
|

הריסה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
רוטב חריף זה מבוסס על פלפלים חריפים טחונים. [ראה בכרך ג בערך “פלפל טרי” ולקמן בערך “פלפל חריף יבש” את הנגיעות המצויה בפלפל ואת אופן הבדיקה, בערך זה ההתייחסות למוצר לאחר העיבוד].
עקב אופן עיבודו, המוצר הסופי נקי ואינו טעון בדיקה.