לוגו בית המעשר
|

דלורית

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

דלורית בדרך כלל נקיה ואינה חייבת בבדיקה.