לוגו בית המעשר
|

זחלי עורית הגרגירים בדייסה

דייסה- מזון תינוקות

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

דייסה – מזון תינוקות – סקירה

מזון תינוקות (דייסה) מורכב ממגוון גדול של אפשרויות, כגון קמח אורז, קורנפלור, סולת ועוד. הליך ייצורו מאד סטרילי ובדרך כלל רוב ככל סוגי האריזות של מזון זה הם הרמטיים.

אולם מזון תינוקות לאחר הפתיחה, או לעיתים נדירות מאד גם באריזתו, באם הוא מאוחסן בתנאים לקויים, עלול להיות מותקף על ידי מזיקי מחסן, בוגרים וזחלים.
זחלי עורית הגרגירים בדייסה

זחלי עורית הגרגירים בדייסה

וראה עוד לעיל בערך “אורז” בתת ערך “קמח אורז“.
אופן הבדיקה והשימוש:
מזון תינוקות המשווק באריזות הרמטיות, בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
לאחר הפתיחה רצוי לאחסנו במקרר, למנוע כל חשש התפתחות.
מזון פתוח שאוחסן בתנאים לקויים, יש צורך לבדוק לפני השימוש באופן הבא:
יש לפזר את האבקה על גבי משטח בצבע כתום, ולהתבונן שאין אבקה או קורים (שנוצרו על ידי הזחלים), או חרקים בוגרים. באם נתגלו ממצאים כל שהם אין להשתמש במוצר.