לוגו בית המעשר
|

פירות הדומדמניות בעודם מחוברים

דומדמניות

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

אופן הבדיקה והשימוש בדומדמניות

פרי הדומדמניות משתייך לקבוצה גדולה של “פירות יער” ושייך למשפחת הדומדמנתיים

(שגם ענבי שועל והחזרזר נמנות על משפחה זו ראה בערכם)
הצבע הסופי של פרי זה הוא אדום, וטעמו חמוץ.
פרי זה רגיש מאד לפגיעת חרקים ובעיקר לזחלי עשים שונים, וזבוב הפירות ועוד.
ולכן הפירות הגדלות בצדי הדרכים או בחצרות פרטיים, בחשש גדול שהם נגועים בעיקר ע”י זבוב הפירות, או זחלים שונים.
מאידך בחלקות המטופלות כראוי נגד חרקים, ההדברה יעילה בדרך כלל והנגיעות איננה מצויה.
פירות הדומדמניות בעודם מחוברים

פירות הדומדמניות בעודם מחוברים

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי הדומדמניות בדרך כלל אינו נאכל חי, אלא משמש לתעשייה כגון לריבות, ושאר בישולים. ולעיתים לאחר העיבוד קשה מאד לבדקו.
למעשה הפירות הנמכרים בשווקים (בעיקר בחו”ל) מגיעים ממטעים מטופלים והם בחזקת נקי מחרקים ואינם חייב בדיקה פנימית,
אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.
פירות שנלקחים מצדי הדרכים או מגידול בר אחר, כאמור הם בחשש גדול של נגיעות,
ועקב הגודל הקטן של הפרי קשה לבדקו חזותית, ולכן יש לחצותו לשניים ולבדקו שאינו נגוע.

דומדמניות קפואות:

במדינות צפון אירופה כגון צרפת בלגיה והולנד, התוצרת נמצאה נקייה לאחר הקפאה.
במדינות אסיה נמצאה לעיתים נגיעות.
ולכן מן הראוי לבצע בדיקת מדגם (של כ 10%)
ואם התוצרת נמצאה נקייה מסתבר שזה משטחים מטופלים וניתן להשתמש בכל התוצרת מאריזה זו.
שאר מוצרים המכילים דומדמניות ראה לקמן .