לוגו בית המעשר
|

דוחן

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019
גרגירי הדוחן מכונים הדגן העתיק, למרות שהם אינם מחמשת מיני דגן. גרגירי הדוחן משמשים עדיין במקומות רבים בעולם לתעשיית הלחם המקומי, כגון “רוטי” בהודו והאינג’רה באתיופיה [העשוי מקמח טף שאף הוא זן ממיני הדוחן]. כמו כן הוא משמש לתעשיית המרקים, הדייסות ועוד. גרגירי הדוחן אף משמשים כמאכל לבעלי חיים, כמזון לציפורים ועוד.
לגרגירי הדוחן יש חיי מדף ארוכים, עד 5 שנים, ומכאן שלתנאי האחסון יש חשיבות מרובה כדי לשמור שלא תהיה פגיעה של מזיקי מחסן בגרגירי הדוחן. בתהליך האחסון עלולים הגרגירים להיות מותקפים במזיקי מחסן, בוגרים, זחלים ועוד [ובאחסון לקוי מאד אף בפסוקאים ואקריות מחסן זעירים מאד].
אופן הבדיקה והשימוש:
קודם השימוש יש לפזר את הגרגירים על גבי משטח בצבע כתום, ועדיף על שולחן אור, ולבדוק שאין אבקה או קורים [שנוצרו על ידי הזחלים], או חרקים בוגרים, וכן שאין גרגירים מכורסמים. באופן זה יש לבדוק את כל הגרגירים קודם אכילתם ולהסיר כל חרק או גרגיר נגוע. [באם נמצאו חרקים זעירים, למרות שניתן להסירם על ידי סינון ושטיפה טובה, מ”מ רצוי שלא להשתמש במוצר זה].