לוגו בית המעשר
|

גזר

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

סקירה ואופן הבדיקה מחרקים בגזר

רוב ככל הגזר המשווק בארץ ובפרט אותם שארוזים באריזות קמעונאיות הם מטיב מעולה ולאחר מיון,

והרי הוא בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה.
סדקים לאורך הגזרים אינם סימן לנגיעות.
פגע טבעי שאינו סימן לחרקים

פגע טבעי שאינו סימן לחרקים

פעמים שיש שיווק של גזרים מטיב ירוד (מצוי בתוצרת נכרית בשנת השמיטה),
שיש בו נגיעות בפרט של זחלים של “פסילת הגזר” ועוד.
הכניסה של הזחל לתוככי הגזרים הוא מהחלק העליון – “ראש” הגזרים.
ולכן יש לחתוך את ראש הגזרים ולהתבונן שאין נקב שהוא תחילתו של מחילה של הזחל לתוך הגזרים,
במידה ומוצאים נקב יש לחטט אחריו.
כמו כן כאשר רואים על גבי הגזרים כתמים שצבעם השתנה לכהה יותר, יש לחטט אחריהם.
נבירה חיצונית של נובר שדה בגזר

נבירה חיצונית של נובר שדה בגזר

 

גזרים בשימורים או קפוא , הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.

גזרים מיובשים

הוא בחזקת נקי מבחינת החרקים הספציפיים של הגזרים.
אך כיון שהוא שוהה במחסנים, יש חשש להתרבות “חרקי מחסן”
(ראה בהרחבה במבוא לתולעת שני חלק ד).
ולכן קודם השימוש יש לפזרו על גבי משטח בהיר, ולראות שאין חרקים כהים או זחלים אף בהירים בינות לגזרים.
במידה ויש נגיעות יש להימנע מלהשתמש בגזרים, אלא אם כן יבדקו כל חתיכה וחתיכה וישטפו אותה היטב תחת זרם מים.