לוגו בית המעשר
|

במיה

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

הבמיה בדרך כלל נקיה ואינה חייבת בבדיקה.

(אמנם לעיתים נדירות פוגעים בה זחלים שונים כגון של “זיפית הכותנה” ועוד.

ולצאת ידי כל חשש ראוי לחצות את הבמיה לשניים ולהתבונן שאין בו זחלים)

 

במיה

במיה