לוגו בית המעשר
|

במבה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

חטיף הבמבה כמוצר סופי הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
אמנם על ועד הכשרות המעניק את ההכשר, להקפיד לבדוק היטב את התירס קודם עיבודו [ראה לקמן בערכו].