לוגו בית המעשר
|

ביצים

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

הביצים המשווקים הם בחזקת נקיים, ואינם טעונים בדיקה קודם השימוש.
באם מניחים בתבשיל את הביצה בקליפתה, רצוי מאד לשטוף את הביצה קודם הבישול, כיון שעל הקליפה נותרים שיירים מאוכל התרנגולות, ולעיתים נדירות נתפסים שם כינים מסוגים שונים [חרקים זעירים ביותר ראה ערך “פסוקאי” במבוא לספר] המצויים בלולים.