לוגו בית המעשר
|

בזיליקום – ריחן

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

הבזיליקום מותקף על ידי כמה סוגי חרקים כגון כנימות עלה, תריפסים, אקריות, רימת זבוב המנהרות ועוד. הנגיעות היא הן בעלים והן בגבעולים ובפרט במקומות החיבור של העלה לגבעול.

 

בזיליקום

בזיליקום

אופן הבדיקה והשימוש:

יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו. לאחר מיכן יש להפריד את העלים מהגבעולים ולהשתמש בעלים הבדוקים בלבד. כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן.

 

תריפס בוגר על עלה בזיליקום

תריפס בוגר על העלה

 

ניתן גם להשתמש בתמצית מי בזיליקום. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים. כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעוטפם בתוך בד ולקושרו היטב, ולהכניסו בתוך התבשיל עם הבד.

 

ביצת פלוסייה על עלה בזיליקום

ביצת פלוסייה על העלה

בזיליקום מגידול מיוחד (ראה לקמן נספח א)

יש להשרות בחומר השריה, ולשוטפו היטב תחת זרם מים חזק.

בזיליקום/עלים מיובשים:

ראה בכרך הרביעי בערך “עלי תבלין מיובשים”.