לוגו בית המעשר
|

החדקונית לאחר הוצאתה מן הבוטן

בוטנים

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

אופן הבדיקה והשימוש בבוטנים

הבוטנים נקטפים אחת לשנה בתקופת חודש אלול ומאוחסנים למשך שנה שלימה ולעיתים אף יותר.

הם משווקים הן שלמים בקליפתם הקשה, הן ללא הקליפה הקשה אך עם קליפתם הדקה, הן  ללא קליפה כלל וכן שבורים.

יש בהם שימוש רב בתעשייה ובאפיה, וכן מייצרים מהם חמאת בוטנים.

בזמן קטיפתם הם בחזקת נקיים. אך בזמן אחסונם עלולים לקבל נגיעות.

ככל שהאחסון מתארך גם רמת הנגיעות הולכת וגדלה.

מזיקי המחסן השונים פוגעים בהם גם בעודם בקליפתם הקשה.

וקל וחומר כשהם ללא קליפתם הקשה.

הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי.

כמו כן תיתכן נגיעות של שאר מזיקי מחסן כגון חיפושית משוננת חזה ועוד.

כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי, של פירורים, קורים, אבקה ועוד.

בבדיקות שנערכו התברר שבוטנים שנארזים לאחר קטיפתם באריזות וואקום,

התוצרת בדרך כלל מאד נקייה, ורצוי להשתמש בתוצרת זו.

 

 

חיפושית וזחל בבוטנים קלופים, ניתן להבחין בפירורים שייצרו החרקים

חיפושית וזחל בבוטנים קלופים, ניתן להבחין בפירורים שייצרו החרקים

 

 

חדקונית מחופרת בתוך בטנים

חדקונית מחופרת בתוך בוטן

 

 

החדקונית לאחר הוצאתה מן הבוטן

החדקונית לאחר הוצאתה מן הבוטן

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

בקליפתם הקשה:

כאמור כשהם טריים לאחר קטיפתם, הם בחזקת נקיים.

בבוטנים  מאוחסנים [ובפרט החל מתחילת תקופת הקיץ ואילך],

יש להסיר את הקליפה ולבדוק האם בתוך הקליפה שהוסרה יש את הסימנים הנזכרים לעיל,

וכן יש להתבונן באם על הבוטן יש את הסימנים הנזכרים או סימני כירסום.

 

 קלופים:

בבוטן קלוף מאוחסן, יש חשש גבוה יותר לפגיעה של זחלי עש וחיפושיות מחסן למיניהם,

ולכן קודם האכילה יש לבדוק כל בוטן מכל צדדיו אם יש עליו סימנים מחשידים האמורים לעיל, או באם יש סימני כרסום.

בוטנים קלופים הנמכרים באריזות, יש בתחתית האריזות נשורת שלהם,

ויש לבדוק נשורת זו אם יש בה קורים, או פירורים שאינם מהבוטנים, או אם יש שם את החרקים עצמם.

במידה ונמצאו חרקים יש להקפיד היטב על בדיקת כל בוטן.

בנוסף רצוי גם לבדוק בדיקה פנימית באופן מדגמי כדי לוודא שאין נגיעות פנימית.

במידה ונמצאה נגיעות פנימית יש צורך לפתוח ולבדוק את כל התוצרת.

 

שבורים:

בוטנים שבורים, מיוצרים לעיתים משברי בוטנים, ולעיתים מתוצרת באיכות נמוכה, ומשווקים באריזות.

בבוטנים אלו יש חשש גבוה ביותר לנגיעות של מזיקי מחסן.

ולכן, יש לפזר כמות מעטה בכל פעם על גבי משטח לבן,

ולבדוק היטב בין השברים, שאין סימנים מחשידים או חרקים עצמם.

במידה ונמצאו חרקים, יש להימנע מלהשתמש בכל התוצרת משקית זו.

 

בוטנים אמריקאים/קבוקים/מצופים:

בתעשייה, משתמשים בבוטנים באופנים שונים של ציפוי על גביהם,

לעיתים בקמח בסוגים שונים של ציפוי, לעיתים בציפוי מתוק של שוקולד, ועוד אופנים שונים.

המוצר המוגמר מקשה מאד על הצרכן להשלים בדיקה בביתו,

ועל כן מחובתו של ועד הכשרות, שמפקח על תהליך הייצור, לוודא את האיכות והניקיון של הבוטנים קודם ציפויים,

[ומן הראוי שוועד הכשרות יחייב את המפעל להשתמש במהלך השנה בבוטנים המשווקים באריזת ניילון,

שהם נשמרים לאורך זמן בנקיות והם בדרך כלל נקיים מחרקים, ובבדיקה קלה ניתן לוודא זאת].

במידה והצרכן איננו בטוח בטיב המוצר שלפניו,

רצוי לעשות בדיקת מדגם של כמה מהבוטנים לפותחם ולבדוק שאכן הם נקיים,

ובמידה ונמצאה נגיעות, אין להשתמש במוצר או לחילופין לפתוח את כל התוצרת ולבודקה.

 

קבוקים עם בוטן נגוע

קבוקים עם בוטן נגוע

 

 

חשוב לציין שהמוצרים כאשר הם עטופים בקמח, כמובן שחובה על ועד הכשרות לטפל בניפוי הקמח, בשימורו,

ובכלל לפקח על כל תהליך הבדיקה והסינון מפני החרקים שבקמח.

ואף בתוצרת גמורה, אם היא משווקת באחסון ארוך טווח קיים חשש לנגיעות של מזיקי מחסן המכרסמים את המוצר,

ועל כן, קודם השימוש יש לוודא שהמוצר אינו מכורסם, ואין שאריות של פירורים שנובעים מכרסום של חרקים.

בקנייה של המוצר באריזת ניילון, יש להתבונן בתחתית האריזה באם יש קורים, גבישים וכו’ שהם סימני נגיעות של חרקים.

 

ממתקים המכילים בוטנים:

בתעשיית הממתקים, משמשים הבוטנים כרכיב חשוב, כאשר לעיתים הם הרכיב העיקרי ומאגדים אותם באמצעות דבש וכיוצא בזה

ולעיתים הם משמשים כרכיב משני, כגון בוטנים בתוככי נוגט, חלבה, וכיוצא בזה

כפי שהזכרנו לעיל, על ועד הכשרות מוטל להשתמש בבוטנים לאחר שעברו בדיקה ראויה,

וכאמור לעיל על ועדי הכשרות לתת הוראה להשתמש במהלך השנה בבוטנים המשווקים באריזת ניילון,

שהם נשמרים לאורך זמן בנקיות והם בדרך כלל נקיים מחרקים, ובבדיקה קלה ניתן לוודא זאת.

אמנם גם אם בזמן הייצור המוצר היה בחזקת נקי, תיתכן נגיעות של מזיקי מחסן בזמן האחסון,

ועל כן קודם האכילה יש להתבונן על גבי המוצר ולראות שאין סימני כרסום או אכילה, וקל וחומר חרקים.

ומן הראוי לפתוח כמה מהם לוודא את מידת הנקיות, ובפרט כאשר הצרכן אינו בטוח בטיב הסחורה.

ומכאן מודעה רבה עבור נותני הכשרות, לאחר שבביקורות שנערכו במפעלי ממתקים עם כשרויות מהדרין,

התברר שאיכות חומר הגלם שלהם הייתה ברמה ירודה ביותר ובנגיעות גבוהה מאד של חרקים, ותוצרת זו היו אמורים לעבד לתעשייה זו.

ועל כן חובה קדושה מוטלת עליהם למנות משגיח אחראי שמידי יום יבדוק את התוצרת, החל מזמן הגעתה אל המפעל עד תום העיבוד.

עניין חשוב מאד שיש לתת עליו את הדעת היא אופן האחסון במפעל, ומן הראוי להתייעץ עם גורמים מוסמכים ובקיאים בדברים אלו,

שחס וחלילה לא יכשילו את הרבים עם מוצר שיש בו איסורי חרקים.

 

עש וזחל בממתק_ בוטנים [באדיבות הרב שמואל שטרנפלד]

עש וזחל בממתק בוטנים (באדיבות הרב שמואל שטרנפלד)

חמאת בוטנים:

חמאת בוטנים, הרכיב העיקרי שבה הם הבוטנים, לאחר קלייתם הם עוברים טחינה, עד שמתקבל ממרח.

המוצר הסופי הוא לעיתים מלוח ולעיתים מתוק, וכל זה  בעקבות הרכיבים המוספים בהליך העיבוד.

לעיתים מוסיפים דבש ולעיתים מוסיפים שברי בוטן למוצר הסופי.

חמאת הבוטנים היא בחזקת נקיה ואיננה צריכה בדיקה,

גם אותם סוגים המכילים רכיבים שונים כולל אם המוצר מכיל שברים.