לוגו בית המעשר
|

בבקו

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

בבקו – סקירה ואופן הבדיקה והשימוש

בבקו הוא אחד מזני הפפאיה אלא שהוא מוארך יותר.
הפירות המשווקים בארץ, הם ממטעים מטופלים והם בחזקת נקיים ואינם טעונים בדיקה.
הפירות הגדלים בחצרות פרטיות. ואותם המשווקים בשווקים הפתוחים באסיה ובפרט במדינת סין ותאילנד,
מצוי בהם לעיתים רימות של זבוב הפירות וחובה לבדקם לפני האכילה.
פרי הבבקו חצוי, עם הגרעינים

פרי הבבקו חצוי, עם הגרעינים

(ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” חלק א’ – ערלה סי’ טו מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוה”פ
פרי הפפאיה והוא הדין הבאבקו דינם כאדמה גם בארץ ישראל וגם בזמן הזה  אין נוהג בו ערלה ויש להיזהר בו מכלאי הכרם).

פגע טבעי על קליפת הפרי

פגע טבעי על קליפת הפרי

אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור בארץ ישראל הפרי הוא בחזקת נקי.
אולם במקומות שיש חובת בדיקה לפני האכילה, יש לנהוג כדלקמן:
לאחר קילוף הפרי יש להתבונן סביב הפרי ולראות באם אין סימני עקיצה
(לאחר הקילוף מקום העקיצה נראה ברור יותר), ובאם אין מקום רך או ממוסמס מידי.
במידה ויש חשש כלשהו יש לחטט בעומק ולראות שאין מצויים רימות בתוך הבשר.