לוגו בית המעשר
|

בבוז (לקס)

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019
דג  הבבוז הוא דג החי במים מתוקים,כגון באגם הכנרת, דג זה נגוע לעיתים בארגולוס ובטפיל הלרניאה ובתולעים הנמצאים על איברי הדג הפנימיים ובחלל הבטן, באזור הראש בחלליו השונים.
אופן הבדיקה והשימוש:
דג  זה חייב בניקוי ובבדיקה יסודית קודם אכילתו. ומן הראוי שלא להשתמש כלל בראש הדג, אלא להסירו ולהשליכו. וכן יש להשליך את כל איבריו הפנימיים של הדג. וכן יש להסיר את זנב הדג ואת הסנפירים (כל זאת עקב הקושי בבדיקת איברים אלו).
את גוף הדג יש לנקות כדלקמן: באם זה דג מצונן כלומר שעבר כבר זמן לאחר מותו, אחיזת החרקים בו חלשה יותר, ואז מגרדים היטב עם סכין את כל עור הדג, ובמידה ואין מבחינים בפצע או סימן אדמומית כל שהיא, אין חשש לטפילים ע”ג העור. ובמידה ויש פצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ. ובאם קונים דג חי יש להמתין מספר שעות לאחר מותו או להקפיאו למשך זמן עד שיוקפא – השריה בחומץ ומלח אינה מועילה לשיחרור אחיזת חרקים.
במידה  ומסירים את הראש, הזנב והסנפירים, ומסירים את כל עור הדג, די בבדיקה  חזותית שאין סימני פציעה אדומים (שאם נמצא יש לנהוג כדלעיל), והדג מותר באכילה.