לוגו בית המעשר
|

אתרוג

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אתרוג – סקירה ואופן הבדיקה והשימוש

האתרוג ככל משפחת ההדרים רגיש מאד כבשאר פירות ההדר.

אולם אתרוגים הכשרים לברכה שנותרו מחג סוכות הם נקיים מכל נגיעות הן פנימית והן חיצונית

(שגם בהם מטפלים עקב שינויי מראה הפוסלים באתרוגים) – כיון שהם מגיעים ממטעים המטופלים היטב.

אך תוצרת שאיננה מגיעה ממטעים מטופלים (ולעיתים גם ממטעים מטופלים) יש לנהוג בה כמבואר בערך “אשכולית

אולם החשש העיקרי גם במטעים שאינם מטופלים היטב, הוא לכנימות חיצוניות,

ולא לנגיעות פנימית של רימת זבוב הפירות, כיון שהאתרוג על פי רוב נקי מחשש זה, ואין צריך לחוש ולבדקו.

 

בעיגול האדום סימני אכילה של זחל. בעיגול הכחול הזחל בפנים האתרוג. בעיגול הכתום כנימה קמחית על גבי האתרוג

בעיגול האדום סימני אכילה של זחל. מוקף בעיגול הכחול הזחל בפנים האתרוג. בעיגול הכתום כנימה קמחית על גבי הפרי