לוגו בית המעשר
|

אפרסמון

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אפרסמון – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

בפרי האפרסמון תתכן נגיעות פנימית של זחל זבוב הפירות, ונגיעות חיצונית של כנימות

ובפרט הכנימה הקמחית הנמצאים בדרך כלל מתחת העלים שבראש הפרי.
אמנם במטעים מטופלים היטב הנגיעות הפנימית בדרך כלל אינה קיימת, אולם הכנימה מצויה.
בבשר הפרי מצוי שיש שינויי צבע טבעיים, כעין כתמים שחורים, ואינם סימן לנגיעות בחרקים.
אפרסמון. למעלה משמאל כנימה קמחית חבויה תחת העלה שבראש הפרי

אפרסמון. למעלה משמאל כנימה קמחית חבויה תחת העלה שבראש הפרי

 

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי האפרסמון הנקנה בשווקים

פרי הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית,

אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.

אולם כאמור כנימה קמחית עלולה להימצא על הפרי גם במטעים מטופלים,

ולכן בהורדת העלים שבראש הפרי, יש לתלשם לחלוטין ולשפשף היטב את המקום

(או לחתכם עם מעט מבשר הפרי)

ובזמן החיתוך יש לשים לב שלא תעבור הכנימה לבשר הפרי.

פרי ממטעים שאינם מטופלים או מחצרות הבתים

אפרסמון ממטעים שאינם מטופלים או מחצרות הבתים לאחר הקילוף יש להתבונן חזותית על כל שטח הפרי

(לאחר הקילוף קל יותר לזהות סימני חדירה או עקיצה של הזבוב)
במידה והכל בריא לחלוטין ואין רכות יתירה, ניתן לאכול את הפרי.
במידה ויש חשש כלשהו יש לפרוס את הפרי לפרוסות ולבדוק בכל פרוסה אם ישנם זחלים.