לוגו בית המעשר
|

אספרגוס

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

סקירה ואופן הבדיקה והשימוש

האספרגוס מותקף על ידי כמה סוגי חרקים כגון האקריות, כנימות עלה, תריפסים ועוד. הנגיעות המצויה בארץ היא בעיקר בתריפסים, והם מצויים בעיקר תחת מעטה הקשקשים של הירק. [ראוי לציין שההדברה קשה מאד בירק זה, כיון שכל גידולו מגובה פני הקרקע עד גובה הראוי לשיווק הוא יממה אחת בלבד, דבר המגביל מאד את הריסוס הכימקלי].

 

תריפס חבוי תחת העלים בראש האספרגוס

תריפס חבוי תחת העלים בראש הירק

 

אופן הבדיקה והשימוש:

ירק הנמכר טרי, יש להוריד את ה”כתר” . לקלף את כל הקשקשים שעל גבי כל הגבעול. לשטוף את הגבעול היטב תחת זרם מים חזק תוך כדי שפשוף הגבעול ביד.

 

טריפס חבוי תחת קשקש אספרגוס

טריפס חבוי תחת הקשקש 

אספרגוס הנמכר קפוא או בשימורים:

יש לנהוג כנז’ לעיל. את מי הכבישה של השימורים יש להשליך או לסנן קודם השימוש בו.

אספרגוס הנמכר מקולף:

ללא השכבה הירוקה שעליו, בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.