לוגו בית המעשר
|

אננס

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אננס – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

בפרי האננס תתכן נגיעות חיצונית של כנימות, ולעיתים נדירות תתכן חדירה של זחל עש הפירות לתוככי הפרי.

(מציאות זו קיימת יותר בגידולים פרטיים של אננס בחצרות הבתים).
(ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” חלק א – ערלה סימן טו מה שכתבתי להוכיח שפרי האננס דינו כאדמה ואין נוהג בו ערלה ויש להיזהר בו מכלאי הכרם).
 

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי הנקנה בשווקים

הוא מגיע ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית
אולם כאמור כנימות עלולות להימצא על הפרי גם במטעים מטופלים,
ולכן בזמן הורדת הקליפה יש לשים לב שלא תעבור הכנימה על גבי הפרי
(במידה והלכלוך הנראה זה כנימה, היא אמורה לרדת בשפשוף קל).

פרי ממטעים שאינם מטופלים

או מחצרות הבתים, לאחר הקילוף יש להתבונן חזותית על כל שטח הפרי
(לאחר הקילוף קל יותר לזהות סימני חדירה או עקיצה של הזבוב)
במידה והכל בריא לחלוטין ואין רכות יתירה, ניתן לאכול את הפרי.
במידה ויש חשש כלשהו יש לפרוס את הפרי לפרוסות ולבדוק בכל פרוסה אם ישנם זחלים.