לוגו בית המעשר
|

אנונה

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אנונה – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

בפרי האנונה תתכן נגיעות פנימית של זחל זבוב הפירות, ונגיעות חיצונית של כנימות ובפרט הכנימה הקמחית.

אמנם במטעים מטופלים היטב הנגיעות הפנימית בדרך כלל אינה קיימת, אולם הכנימה מצויה.
בפרי האנונה עקב בליטותיו הרבות, עלולות הכנימות להיחבא תחתיהן.
פרי האנונה. למעלה משמאל כנימה ממוגנת על גבי הפרי

פרי האנונה. למעלה משמאל כנימה ממוגנת על גבי הפרי

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

פרי האנונה הנקנה בשווקים

הוא מגיע ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית,
אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.
אולם כאמור כנימה קמחית עלולה להמצא על הפרי גם במטעים מטופלים,
ולכן בזמן הורדת הקליפה יש לשים לב שלא תעבור הכנימה על גבי הפרי.
(אודות תיאור הכנימה ראה לעיל במבוא, אך ככלל צורתה לבנה והיא יורדת בשפשוף קל).

פרי ממטעים שאינם מטופלים או מחצרות הבתים

לאחר הקילוף יש להתבונן חזותית על כל שטח הפרי
(לאחר הקילוף קל יותר לזהות סימני חדירה או עקיצה של הזבוב)
במידה והכל בריא לחלוטין ואין רכות יתירה, ניתן לאכול את הפרי.
במידה ויש חשש כלשהו יש לפרוס את הפרי לפרוסות ולבדוק בכל פרוסה אם ישנם זחלים.