לוגו בית המעשר
|

אוכמניות

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

סקירה ואופן הבדיקה והשימוש באוכמניות

פרי האוכמניות הוא משתייך לקבוצה גדולה של “פירות יער” ושייך למשפחת האברשיים

(שגם החמוציות נמנות על משפחה זו ראה בערכם).
הצבע הסופי של פרי זה הוא סגול כהה. פרי האוכמנית רגיש מאד לפגיעת חרקים.
ולכן האוכמניות הגדלות בצידי הדרכים או בחצרות פרטיים, בחשש גדול שהם נגועים בעיקר ע”י זבוב הפירות, או זחלים שונים.
מאידך בחלקות המטפלות כראוי נגד חרקים, ההדברה יעילה בדרך כלל והנגיעות איננה מצויה.
פרי האוכמניות

פרי האוכמנית

אוכמניות – אופן הבדיקה והשימוש:

פרי האוכמנית הנקנה בשווקים הוא מגיע ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית,
אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.
פרי שנלקח מצידי הדרכים או מגידול בר אחר, כאמור הוא בחשש גדול של נגיעות,
ועקב הגודל הקטן של הפרי קשה לבודקו חזותית, ולכן יש לחצותו לשניים ולבודקו שאינו נגוע.

אוכמניות קפואות:

יש מדינות בהם בדקתי את התוצרת במפעלי העיבוד ונמצאה נקיה לחלוטין (בעיקר במערב אירופה כגון בלגיה, ספרד ועוד),
ויש מדינות בהם מצאתי נגיעות נמוכה (כגון ברוסיה – שם התוצרת נלקחת גם מחקלאים מצויינים וגם מחקלאים שפחות בקיאים בטיפולים).
ואין לי מידע כללי על הנעשה בכל המקומות.
ואפשר שהמקבל תוצרת ואינו יודע את מצבה, שיעשה בדיקת מדגם גדולה
(מעל שיעור מיעוט המצוי כלומר 10% – ראה לעיל ),
ואם התוצרת נמצאה נקייה מסתבר שזה משטחים מטופלים.
שאר מוצרים המכילים אוכמניות ראה לקמן בערכם.