לוגו בית המעשר
|

אגס

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

חרקים, נגיעות ואופן הבדיקה באגס

באגס תתכן נגיעות של חרקים מגוונים, כגון פגיעה של זבוב הפירות, זחלים של עשי פירות, ועוד.

אולם כיום החקלאים מצליחים להתגבר על בעיה קשה זו.
אולם במטעים ביתיים שאינם מטפלים כיאה יש חשש גדול לנגיעות בחרקים.
אגס עם פגעים טבעיים. למעלה מימין, פגע שנגרם על ידי זחל של עש הפירות

אגסים עם פגעים טבעיים. למעלה מימין, פגע שנגרם על ידי זחל של עש הפירות

 

אופן הבדיקה והשימוש:

אגס הנמכר בשווקים מסודרים הוא מגיע ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה פנימית,
אלא אם כן נמצאה ריעותא, כגון שהפרי רך מידי, או סימני חדירה לתוך הפרי.
אגסים שנלקחו ממטע שאיננו מטופל, חובה להתבונן חיצונית סביב האגסים במידה וניכר סימן של חדירה,
או כתם כהה, ו/או הפרי רך מידי, חובה לחצותו לשניים ולבדוק שאין בו חרקים.