לוגו בית המעשר
|

אגוז המלך/פרך/קליפורניה

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אגוז המלך – נגיעות בחרקים

האגוז מלך הנמכר בקליפתו כשהוא טרי, בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

אגוז שאוחסן טרם שיווקו (שזה רוב ככל התוצרת בארץ ישראל, כיון שהתוצרת בארץ היא מייבוא בעיקר ממדינות מתוני טמפרטורה כמדינת קליפורניה ועוד) עלול לקבל נגיעות של מזיקי מחסן, אף כשהוא עדיין בקליפתו, הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן
כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי, כמו”כ תתכן נגיעות באגוזים מאוחסנים של חיפושית משוננת חזה.
כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי של פירורים, קורים, אבקה ועוד.
אגוזי מלך נגועים, ניתן להבחין בפסולת החרקים בתוככי האגוז

אגוזי מלך נגועים, ניתן להבחין בפסולת החרקים בתוככי האגוז

 

אגוז המלך – אופן הבדיקה והשימוש:

אגוז מאוחסן יש להסיר את הקליפה, ולראות אם בתוך הקליפה שהוסרה יש מהסימנים הנז’ לעיל,
או באם על האגוז יש את הסימנים הנז’ או סימני כירסום.
במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כירסום, האגוזים מותרים באכילה. אגוז קלוף מאוחסן,
יש חשש גבוה יותר לפגיעה של זחלי עש וחיפושיות מחסן למיניהם,
ולכן קודם האכילה יש לבדוק כל אגוז מכל צדדיו אם יש עליו סימנים מחשידים האמורים לעיל, או באם יש סימני כירסום.

אגוזים קלופים הנמכרים באריזות

יש בתחתית האריזות נשורת של האגוזים, ויש לבדוק נשורת זו אם יש בה קורים, או פירורים שאינם מהאגוזים, או חיפושיות עצמם.
במידה ונמצאו חרקים יש להקפיד היטב על בדיקת כל אגוז.

אגוזים טחונים הנמכרים באריזות

ושהו במחסן קודם שיווקם יש חשש גבוה לנגיעות של מזיקי מחסן.
ולכן יש לפזר כמות מעטה בכל פעם על גבי משטח לבן, ולבדוק היטב בין גושי האגוזים, שאין סימנים מחשידים או חרקים עצמם.
במידה ונמצאו חרקים, יש להמנע מלהשתמש בכל התוצרת משקית זו.