לוגו בית המעשר
|

אגוז אילסר/בונדוק/לוז

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

סקירה על אגוז אילסר

אגוז אילסר טרי הנמכר בקליפתו כשהוא טרי, בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

אגוז אילסר שאוחסן טרם שיווקו (שזה רוב ככל התוצרת בארץ ישראל, כיון שהתוצרת בארץ היא מייבוא בעיקר ממערב אירופה)
עלול לקבל נגיעות של מזיקי מחסן, אף כשהוא עדיין בקליפתו, הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן
כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי, כמו”כ תתכן נגיעות באגוזים מאוחסנים של חיפושית משוננת חזה.
כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי של פירורים, קורים, אבקה ועוד.
זחל עש מגיח מתוך אגוז אילסר. למעל משמאל חורי כניסה של מזיק מחסן אל האגוז.

זחל עש מגיח מתוך אגוז בונדוק. למעל משמאל חורי כניסה של מזיק מחסן אל האגוז.

אגוז אילסר – אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור אגוז טרי בדרך כלל נקי ואינו חייב בבדיקה. אגוז מאוחסן יש להסיר את הקליפה,
ולראות אם בתוך הקליפה שהוסרה יש מהסימנים הנז’ לעיל, או באם על האגוז יש את הסימנים הנזכרים או סימני כרסום.
רצוי גם לבדוק מדגמית בדיקה פנימית של כמה אגוזים לראות שאין נגיעות פנימית, במידה ונמצאה נגיעות יש צורך לפתוח את כל האגוזים. במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כרסום, האגוזים מותרים באכילה.
אגוז קלוף מאוחסן, יש חשש לפגיעה של זחלי עש וחיפושיות מחסן למיניהם, ולכן קודם האכילה
יש לבדוק כל אגוז מכל צדדיו אם יש עליו סימנים מחשידים האמורים לעיל, או באם יש סימני כרסום.