לוגו בית המעשר
|

אבקת ערמונים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
כשהמוצר טרי הוא בחזקת נקי.
באחסון ממושך הוא עלול להינזק באחד ממזיקי המחסן, או בזחלים של עשי המחסן [ראה בערך “עש המחסן“].
אופן הבדיקה והשימוש:
באם התוצרת עם תאריך תפוגה קרוב, אף אם היא מאיכות טובה ומוכרת יש לבדוק ויזואלית על גבי מגש שאין בתוצרת גבישים או קורים, שהם סימן להימצאות חרקים, או לסנן במסננת לפיזור אבקת סוכר ולהתבונן שלא נותרו גבישים או חרקים במסננת לאחר הסינון.