לוגו בית המעשר
|

אבקת סוכר

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

האבקה בחזקת נקיה ואינה צריכה בדיקה. [וראה עוד לקמן בערך “סוכר“].