לוגו בית המעשר
|

אבטיח

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

האבטיח בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה.