לוגו בית המעשר
|

אבוקדו

אבוקדו

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

אבוקדו

פרי האבוקדו הוא בדרך כלל נקי לחלוטין ואינו צריך בדיקה.
חיצונית -במטעים שאינם מטופלים כראוי – לעיתים הפרי נפגע משתי מזיקים עיקריים, כנימות מגן ותריפס השמש
(המוצץ את לשד הפרי ומותיר עליו כתמי מציצה אפורים שבהמשך הופכים להיות חומים).

אבוקדו

אבוקדו

אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור פרי האבוקדו אינו חייב בדיקה. אולם ראוי לבחון את צידו החיצוני במידה ויש כנימות ממוגנות
(שיורדות בקלות בשפשוף קל, להבדיל מכתם או פגע טבעי שאינו יורד בשפשוף), יש לשים לב שבזמן הקילוף הכנימות לא יעברו לגוף הפרי.