לוגו בית המעשר
|

תפו”א ותפו”א מתוק

א' חשון התשנ"ז | 14/10/1996

תפוח אדמה ותפוח אדמה מתוק – (פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 8 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

 

לכבוד הרה”ג אבנר קבץ שליט”א

ירושלים עיה”ק ת”ו

השלום וברכה!

נתבקשתי ע”י כב’ הרה”ג ה”ה שניאור רווח שליט”א יו”ר המכון, לבחון את שאלת כב’ אודות תפוח אדמה ותפוח אדמה מתוק האם ניתן לעשר מזה על זה?

הנה ע”פ הגמ’ ירושלמי  כלאים (פ”א ה”ה). עיקר ההתייחסות במינים היא, לצורת העלים, צורת הפרי וטעם הפרי.

וראה עוד, במאמרו של הרב יעקב יעקב שליט”א תנובות שדה (גליון מס’ 4). אודות הדלעת והדלורית. ולכן בתשובה נתייחס לג’ הדרישות הנ”ל.

תפוח אדמה ותפוח אדמה מתוק (בטטה). משתייכים שניהם לירקות הפקעת. (פקעת = איבר אגירה תת קרקעי).

תפוח אדמה:

תפוחי האדמה נמנים עם משפחת הסולניים. צמח התפוח אדמה הוא עשבוני חד עונתי. העלים מורכבים (כל עלה מורכב ממספר עלעלים) – ראה תמונה 1 א.

העלים מסודרים על הגבעול בצורה סלילנית  – ראה תמונה 1 ב.  ו 2. מניצנים חיקיים המצויים בפרקי הגבעול התת קרקעי מתפתחים גבעולים תת קרקעיים ובקצה שלהם נוצרת הפקעת.

שהיא גבעול מעובה. קליפת הפקעת בעלת גוונים שונים בהתאם לזן. (גווני צהוב, גווני חום, אדמדם וסגול).

תנאי אקלים להתפתחות:

1) להתפתחות הפקעות דרושה הטמפ’ המיטבית היא 16 עד 18 מ”צ. בטמפ’ גבוהות יותר מתעכבת יצירת הפקעות וב 30 מ”צ כמעט ולא נוצרות פקעות. וגדילת הנוף מומרצת.

2) רוב צמחי התרבות יוצרים פקעות בימים קצרים. אך, לאחר ברירת טיפוסים שונים ניתן למצוא זנים שמיצרים פקעות גם בימים ארוכים של 16 שעות ויותר.

הבטטה:

הבטטה משתייכת למשפחת החבלבלים. הבטטה היא צמח רב שנתי.  אך, מגדלים אותו כחד  שנתי.

הפקעות הנאכלות מקורן משורשים מעובים. לצמח גבעול ארוך השרוע ע”פ הקרקע שיכול להגיע ל 4 מטר. הגבעול מסתעף ומשתרש בקלות לכל אורכו.

העלים בעלי פטוטרות ארוכות רובם מסורגים על הגבעול וצורת עליהם שונה. מעלה תמים ועד עלה גזור ומפורץ לאונות – ראה תמונה 3.

השורשים מסוגלים להעמיק יותר ממטר ולהתפשט ברוחב.

הפקעות נוצרות משורשים צדדים הקרובים לגבעול לרוב סמוך לפני הקרקע. אך, יכולות להיווצר בעומק וגם במפרקי הגבעולים.

לפקעות צורות שונות וצבע הקליפה שונה בין הזנים. (לבן, קרם, צהוב, ורוד, כתום, אדום, ארגמן)

גם בטעם הפקעת ובהרכבה התזונתי יש שוני רב בין הזנים. מפקעות מתוקות מאוד עד לחסרות מתיקות.

קליפת הבטטה עדינה וחסרת טעם, שאותו יש לתפו”א.

בד”כ הבטטה עשירה מתפוה”א בעמילן, סוכר ובוטמינים.

הבטטות מתקבלות לאחר כ- 160 יום לעומת כ 100 יום בתפו”א.

זן הבטטה המקובל בארץ היא גו’רגי’ה גט. עליו תמימים, קליפת הפקעת ורודה ארגמנית והציפה כתומה, מתוקה ולחה.

תנאי אקלים:

הבטטה בעלת דרישה לטמ”פ גבוהות.  לשם צמיחה טובה ולקבלת יבול סביר דרושים לפחות כ – 5 חודשים חמים בתנאי הארץ,  ניסן עד תשרי.

לסיכום :

1) צורת העלים שונה לחלוטין.

2) צורת ההתפתחות שונה.

3) צורת הפרי שונה.

4) הבטטה נוצרת משורש, התפוח אדמה מגבעול.

5) עונות התפחות שונות.

מכאן שהתפוח אדמה והבטטה אינם עונים לדרישות ההלכה ע”מ שיחשבו למין אחד.

ולכן, לא ניתן לעשר מהבטטה על התפו”א. הדברים הובאו בפני הרב  שניאור רווח שליט”א יו”ר המכון והסכים איתם להלכה.