לוגו בית המעשר
|

תוצאות ביניים תצפית בפלפל הסודני (Capsicum cninese)

א' אב התשנ"ז | 04/08/1997

(פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 13 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

 

בתנובות שדה מס’ 5 נדון בהרחבה נושא הפלפלין ונפסק להלכה כפי המנהג שמותר לאכול פלפל ללא חשש ערלה.

והובאו שם כמה טעמים הלכתיים לכך. לאחד הטעמים, מאחר שמקבלים את הפרי בתוך השנה הראשונה מהזריעה ע”י גרעין, הרי שהגדרתו ההלכתית תואמת לירק. וכך המצב גם לגבי הפלפל הסודני, שנותן את פריו כבר בשנה הראשונה.

ואמנם הובאו שם דעות שמצריכות בנוסף להנ”ל  גם ירידה בכמות ובאיכות הפירות, כדי להחשיב את הצמח לירק, וכפי שכבר הוזכר שם בכל סוגי הפלפלין שערכנו עליהם תצפית ממושכת הירידה באיכות ובכמות נראית לעין כל.

היתה בעיה עם הפלפל הסודני שהראה יבול יפה גם לאחר שנים רבות ללא ירידה באיכות. אך, תוצאה זו התקבלה רק לאחר גיזום הירק בעונת החורף.

בתצפית שנערכה על פלפל זה בשטח שליד המכון נבדקו הדברים ומתברר, שגם בפלפל הסודני ישנה ירידה משמעותית בכמות כבר בשנה השניה. אך זאת בתנאי שהירק אינו עובר גיזום. לאחר גיזום אכן, היבול טוב יותר מללא גיזום.

התפרצות ענפים חדשים ללא גיזום מתרחשת כאשר קודקוד הצמח מגיע לגובה וגיל המבוגר. כל עוד, הצמח צעיר בקודקוד הצמיחה, ישנם הורמונים שמדכאים את התפרצות הענפים הצדדיים. ע”י גיזום נעשה סילוק ההורמונים בצורה מלאכותית ע”י חיתוך קודקוד הצמיחה. ובכך מתאפשרת התפרצות ענפים צדדיים בשנה לאחר מכן.

אך, בכל מקרה רואים בבירור שבאופן טבעי בלי להתערב בחיי הצמח ישנה ירידה משמעותית מאוד ביבול בענפים החדשים שפורצים כבר בשנה השניה. בעזה”י בתום שלב בדיקה נוספת ופרטנית על כל שטח הגידול, נביא את התוצאות והיקפם, במפורט.