לוגו בית המעשר
|

עץ רב תכליתי

א' ניסן התשנ"ז | 08/04/1997

פניות רבות של צרכנים היו בשבועות האחרונים אל רבני המכון אודות האפשרות לרכוש שתיל של עץ הקרוי “רב תכליתי” היינו: עץ שהפירות היוצאים ממנו הם, זני הדר שונים. ושאלתם היא האם יש בזה איסור כלאים, ואסור לרכוש את השתיל למטרת נטיעה, או שאין בזה איסור?

יש לציין שצורת גידול שכזו היא מצויה כבר שנים רבות, והרבה מהגננים, עושים כך לבדם. אמנם עקב הגידול המסחרי שנפוץ כיום, ראוי ליתן את הדעת ההלכתית על זה.

לפניכם תקציר ממאמרו של פרופ’ משה בר יוסף ממכון וולקאני, והמנהל המדעי של חוות הנסיונות בגילת, כפי שפורסם ב”משוב”.

בתקופה זאת מתחילה עונת נטיעת ההדרים ורבים מבין בעלי הגינות הקטנות יתלבטו וודאי באם לנטוע תפוזים או אשכוליות ואולי מנדרינות או פומליות, הבעיה אינו בשתילים אלא במקום הצר לנטיעה, בחצרות הקוטג’ים ושאר הבתים הגדולים הצמודים בדרך כלל לחצר קטנה.

ניתן לפתור את הבעיה ע”י נטיעת עצי הדר המורכבים על כנות רגישות לורואידים והדבקתם בתבדידים הגורמים לנינוס העצים הבעיה היא למצוא כנות מתאימות ובנוסף עצים מנונסים מחייבים טיפול טוב במיוחד וספק באם בעלי הגינות הקטנות יזכו לראות מהם פירות טובים.

פתרון הרבה יותר פשוט מוצג בסדרת התמונות המראה עץ הדר הגדל בחצר המחלקה לוירולוגיה במכון וולקני. העץ ניטע כשתיל בלתי מורכב של כנת חושחש לפני כ – 15 שנה ובמשך הזמן הורכבו על זרועותיו 5 זני הדרים שונים, העץ מניב מזה מספר שנים שפע תפוזים, לימונים, אשכוליות אדומות מהזן “סטר רובי” ושני סוגי קליפים, הראשון מבכיר מהזן “מיכל” ומאוחר יותר הזן “דנסי”. יבולי העצים המורכבים בתערובת זנים מצויינים (בתנאי שמקפידים להשתמש ברכב נקי ממחלות) וע”י טיפולי גיזום פשוטים ניתן לכוון את חלקו היחסי של כל זן וזן לפי טעמו האישי של בעל העץ.

אגב גידול צירופי זנים בעץ הוא נוהג גנני עתיק ותולים בנוהג זה את המקור לנוכחות נגיפים רבים במיני עצי פרי מסוימים, מדובר כמובן בתקופות שנהגו בהן להרכיב מטעים ללא בדיקות מקור חומר הרבוי. היום לאחר שהכירו בגורמים המועברים בחומר הרבוי מקפידים השתלנים להרכיב ברכב שנאסף מעצי אם הנקיים מנגיפים.

הדברים שעליהם יש ליתן את הדעת ההלכתית, והופנו אל הגר”ש עמאר שליט”א:

א. למרות שיש דעות בין הפוסקים המתירים בהרככבה את המינים השונים של ההדר. מכל מקום דעת הרבה מהפוסקים היא להחמיר בזה, וכך היא דעתו של החזו”א זצ”ל הראי”ה קוק זצ”ל ויבלחט”א הגר”ע יוסף שליט”א (במלואים לשו”ת יבי”א ח”ה עמ’ שמח) שלענין הרכבה יש להחמיר ולחשוב את זני ההדר השונים, כמינים שונים לענין כלאים.

ב. לענין קיום עצי ההדר המורכבים, כתב החזו”א זצ”ל שיש להקל, כיון שספק הם. וא”כ לכאורה מה שמוכרים כיום “עץ רב תכליתי” והוא כבר עם גוש אדמה, א”כ אפשר אולי לומר שאין זה נטיעה שהרי זה כבר נטוע, אלא יתכן וזה רק קיום. לשאלה זו כשתוכרע,  השלכות הלכתיות רבות.

ג. בעץ זה, ההבלטה של הכלאים היא רבה יותר, כאשר בולטים זנים שונים של פירות על עץ אחד.