לוגו בית המעשר
|

ניסוי בכנות אגס נוספות

א' אב התשנ"ו | 17/07/1996

(פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 7 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

 

אודות בעיית הכלאים באגסים. כתבנו כבר בגליונות הקודמים (ראה גליון מס’ 5-6). שרוב ככל האגסים כיום בארץ ישראל מורכבים על כנות החבוש. וכידוע דבר זה אסור מן התורה משום כלאים. וב”ה החלנו בהעמדת הניסוי בכנות אגס. ע”מ לצמצם ככל הניתן את היקף האיסור. פתרון הבעיה מורכב מצדדים הלכתיים וחקלאיים. כך. שברירת כנות מתאימות בנוסף להתאמה לדרישות החקלאי צריך לפני כן לבדוק את הקרבה בין מיני וזני האגס אותם אנו רוצים להרכיב. (בהתיחס לצורת העלים, צורת הפרי וטעם הפרי.) המבחן ההלכתי יכול להעשות רק בשלב שהעצים מניבים פרי.

מהצד החקלאי, המחקר אמור להתפרס על מס’ שנים רב ככל האפשר. כדי שיהיה אפשר לאסוף נתונים גם על גילים מבוגרים של המטע.

לעת עתה, הכנות עדיין בשלבי קליטה במשתלה. כאשר, על גבם נבחנים זני אגס שונים.

המטרה להשיג כנות עמידות למזיקים ומחלות. בעלות התאמה לתנאי הקרקע ומזג האויר. וכן, כניסת העץ לניבה בגיל מוקדם (ניבה מאוחרת מצויה בחלק מזני האגס ומהוה גם בעיה כלכלית).

להלן מס’ כנות שנבררו בעלות סיכויים לענות על המטרות דלעיל.

  1. Pgrus caliergana מקורה ממין בר מהמזרח הרחוק.
  2. O.H/F מקורה מהכלאה בין אוֹלד הוֹם וְפרמִינגַל. (זנים אמריקאיים).
  3.  כנת “מתווך” בנוסף לכנת הבסיס.

בניסוי מקבלים מס’ טיפולים רב בעיקר, שהניסוי על כל מגוון הטיפולים צריך להתבצע במס’ מקומות שונים. קרקע ואקלים שונים יכולים להשפיע על התנהגות שונה על על טיפול.

בעזה”י אנו מקוים שנצליח במשימתנו למצוא כנת אגס משובחת שתשמש את ציבור החקלאים נאמנה.

תודות על שיתוף הפעולה והעזרה הרבה למשתלת “הוכברג”.