לוגו בית המעשר
|

מעקב אחר גדילת פרי השסק

א' שבט התשנ"ח | 28/01/1998

מעקב אחר גדילת פרי השסק

מקורו של פרי השסק בסין, והתאקלם בארץ כאחרים יפה מאד.

באופן כללי פרי השסק מבשיל מסוף מרץ עד תחלת מאי ותקופת הפריחה ספטמבר עד דצמבר בהתאם לזן, תנאי גידול ואזור האקלים.

ט”ו בשבט הבא עלינו לטובה הוא ראש השנה לאילן, והוא המועד שבו נקבע לאיזו שנה ישתייכו הפירות שעל העץ.

וכיצד נעשר מהם אם מעשר עני או שני.

לפי הכלל, שכל הפירות שחנטו עד ט”ו בשבט התשנ”ח שייכים עדיין לשנה שעברה שנת מעשר עני,

וכל הפירות שיחנטו לאחר ט”ו בשבט התשנ”ח שייכים כבר לשנת מעשר שני שהיא השנה הרביעית מהשמיטה בה אנו נמצאים.

 

חנטה בפרי השסק

ברוב פירות האילן לא קיימת בעיה השתייכות לשנת מעשר בגלל חנטה מוקדמת של הפירות בפירות החורף,

ובפירות הקיץ ככלל החנטה היא לאחר ט”ו בשבט.

אך, בשסק ובהדרים מסוימים עונת החנטה הבוטנית מתמשכת בתקופת שבט ונוצר מצב של קושי בקביעת שנת המעשר.

 

לעניין הגדרת חנטה בהלכה נחלקו הפוסקים

ובתנובות שדה גליון מספר  5 הובאו הדעות בפירוט במאמר מו”ר הגאון רבי שמ”ע שליט”א,

והעלה שלהלכה אנו פוסקים כדעת הרמב”ם ומרן השולחן ערוך שהשלב הקובע הוא “עונת המעשרות”

וכפי שפירש מהר”י קורקוס ז”ל בדעת הרמב”ם “שהחנטה” היא “עונת המעשרות” והיא “הבאת שליש” בפירות.

במאמר התיחסנו “להבאת שליש” כשליש מגודל הפרי הסופי,

אלא  שלענין הלכה העיר מו”ר הג”ר שמ”ע שליט”א “שהבאת שליש” הפרי צריך להיות ראוי מעט לאכילה.

שהוא שלב מאוחר יותר מהשלב של 1/3 מגודל הפרי, וכפי הנראה לא ניתן להגיע לשלב זה לפני ט”ו בשבט,

וראוי להדגיש שהמעקב נערך במטע מבכיר,

ומטע שהוא מכוסה שאמור להקדים בניבה, ולא הגענו למצב שהפרי ראוי לאכילה.

להלן התוצאות ממטע מבכיר שע”י מושב בית עוזיאל

בשטח מכוסה רשת צל ובשטח פתוח, משלושה מועדים כמפורט.

 

הסבר הדברים:

בט”ז כסליו רואים שמרבית העץ בשלב של חנטה בוטנית או פריחה. וכן, רואים שהשטח המכוסה מגיע לחנטה מוקדם יותר.

בתצפית י”ח טבת רואים שמרבית העץ במצב חנטה ויותר במצב של פירות קטנים.

בשטח המכוסה במועד זה ישנם כבר כ 30 אחוז פירות שהגיעו ל 1/3 מהגודל הסופי.

בא’ שבט המטע בעיקר במצב של פירות קטנים ובמכוסה יש ב 40 אחוז שהגיעו לשליש.

 

מסקנת הדברים:

 א. עצי השסק רובם ככולם עד ט”ו בשבט מסיימים את החנטה הבוטנית.

ב. במטע המכוסה, עד ט”ו בשבט אפשר להגיע לרוב פירות שהגיעו לשליש מהגודל הסופי.

ג. עד ט”ו בשבט התשנ”ח לא ניתן להגיע לפרי הראוי לאכילה אפילו ע”י הדחק. (בנתונים שבדקנו).

 

רימות זבוב הפירות מחוץ לפרי השסק

רימות זבוב הפירות מחוץ לפרי השסק