לוגו בית המעשר
|

אשכול ענבים

מידע הלכתי – אב – אלול תשפ”ב

ט"ו תמוז התשפ"ב | 14/07/2022

מידע הלכתי – אב – אלול תשפ”ב

  • עדכון לוח זמנים לשמיטה
  • חרקים בענבים טריים – חנויות שמיטה

לוח זמנים לקדושת שמיטה:

ירקות

הירקות המצויים בשווקים, נלקטו בתוך שנת השמיטה, ולכן הם קדושים בקדושת שביעית. לכן יש לרכוש רק עם הכשר ולנהוג בו לפי מקור הירק. ואם מקורו מחקלאים שומרי שביעית [המחולק ע”י אוצר בי”ד] יש לנהוג בירקות קדושת שביעית על כל ההגבלות ההלכתיות.

ספיחין 

ברוב הירקות יש כבר איסור ספיחין מפני שנזרעו או הגיעו לשליש בשביעית. כל ירק שיש בו איסור ספיחין הרי הוא אסור באכילה. לכן אין לאכול ירקות אלו ללא הכשר. [בגיליון ‘תנובות שדה‘ מס’ 159 ביארנו ב’מידע הלכתי’ על המשמעות של ההכשרים השונים בזה].

בנוסף על הרשימה המפורטת מהמידע ההלכתי בגיליון הקודם, יתווספו במהלך אב – אלול בשווקים לאיסור ספיחין הדברים הבאים:

בוטנים (כ’ אב), גריעני אבטיח (אב), גריני חמניות (אב), פפריקה (א’ אלול), ארטישוק ירושלמי (אלול).

זמני הביעור:

תפו”א [רגיל ובייבי] – א’ אב, גזר – יד’ אב.

בנוסף לירקות הבאים שכבר חל בהם זמן הביעור בחודשים סיון ותמוז: ארטישוק, אפונה בתרמילים מאוצב”ד, פפאיה מאוצב”ד, פול בתרמילים מאוצב”ד, שומר מאוצב”ד,.

 

  • פירות – הפירות הטריים המצויים בשווקים הם כבר קדושים בקדושת שביעית ויש לנהוג בהגבלות של קדו”ש. בחודשים אב ואלול צפויים להגיע לשווקים בקדושת שביעית הפירות הבאים:

אב – אפרסמון, אשכולית, גויאבה תאילנדית, חרוב, פומלה, פומלית, פיג’ויה, קיוי, קלמנטינה, שקד יבש, תמר, תפוז. אלול – זית [שמן].

זמני הביעור: גודגדן ולונגן, בחודש אב.

בנוסף לפירות הבאים שכבר חל בהם זמן ביעור במהלך חודשים סיון ותמוז: שסק, משמש, דובדבן, ליצ’י.

 

פרחים

ישנם הרבה פרחים שיש לחוש שנזרעו באיסור לאחר כניסת השמיטה, ויש לוודא את כשרותם [מצעים מנותקים או חו”ל], כדי להימנע מלסייע לעוברים על איסורי שביעית. רשימה מפורטת של פרחים מזריעת שביעית התפרסמה בגיליון הקודם ובפרסומים שע”י המכון.
הפרחים הבאים יש חשש שיגיעו לשווקים מזריעת שביעית בחודש אב – גרברה, גרווילאה.

 

חרקים בענבים טריים – חנויות שמיטה

כפי שכבר הזהרנו בעבר, בענבים שאינם מגידול מסודר אצל חקלאי ארץ ישראל המקפידים על ריסוסים בזמן וכנדרש, מצויים חרקים מרובים ביותר. וקל וחומר בענבים מגידולי חצר שאינם מטופלים כלל, ששם החשש גבוה גם לזחלים פנימיים.

 

ככלל יש לדעת, כי ענבים הם מסוגי הפירות היותר נגועים במידה והם ללא טיפול הגון וראוי, ומשום כך כרמי הענבים הם המרוססים ביותר מבין סוגי הפירות השונים.  הנגיעות בענבים היא הן של “זבוב הפירות” “זבוב התסיסה” “עש האשכול” ועוד. בחלקות המטופלות ומרוססות היטב הענבים בחזקת נקיים. מקום העקיצה של הזבוב על גבי הענב ניכר ובולט לעין בעיקר בענבים הירוקים [מקום העקיצה שחור כהה], וקשה לזיהוי בענבים השחורים. כיום קודם השיווק גם לשוק המקומי החקלאים ממינים היטב כדי לא להגיע לשוק עם תוצרת נגועה. פעמים שעל גבי הענבים יש נקודות כעין כתמים חומים ואינם סימן לנגיעות. כמו”כ במידה ובתוככי האשכול יש כמה ענבים רקובים, אך אין הם מסמנים כי האשכול נגוע בחרקים. אולם במידה ויש ריקבון יש חשש להימצאות של זחלי תסיסה ויש לבדוק טוב יותר.

אולם בנוסף להנז’, קיימים חרקים רבים שנמצאים על גבי הפירות, גם אם אינם חודרים פנימה, וכגון עכבישים, תריפסים, ועוד. גם נגד חרקים אלו מרססים החקלאים כדבעי, על מנת שלא יימצא בהם חרקים אלו או ריבוי חרקים כעין אלו.

תוצרת של ענבים המשווקים כיום בחנויות שמיטה, קיימים ענבים משיווק מסודר של ‘אוצר בית דין’ שזה מחקלאים מסודרים שבד”כ מקפידים על טיפול כדבעי. ויש ענבים שמקורם מג’נין, ועוד מקומות של נכרי, שהטיפול בהם פחות איכותי ופחות מסודר וזה ניכר היטב בתוצאה.

 

להלן תוצאה של בדיקה במעבדה שע”י המכון שנערכה ביום שלישי כט סיון תשפ”ב, לענבים נכרי משני סוגים:

  • ענבים ירוקים מסוג הדומה לביג פרל נבדק 1.5 ק”ג ונמצאו: 4 כנימות עלה. 11 נשלים של כנימה. 2 רימות של חיפושית התסיסה. 12 ביצים של חיפושית התסיסה.
  • ענבים אדומים מסוג פלם, נבדק 1.5 ק”ג ונמצאו: 14 פסילת הגזר. 2 בוגרים של הפסילה. 1 כנימת עלה.

 

לא נמצאו זחלים פנימים של עשים או זבובים.

 

למסקנא:

  • ענבים מחקלאים יהודים בשיווק אוצר בית דין – הגם שהוא בחזקת נקי, חובה לשטוף היטב את הענבים קודם אכילתם, ורצוי ונכון להשרות את הענבים ורצוי עם מים יחד עם חומר ניקוי [אמה וכיו”ב], ושוב לשטוף היטב תחת ברז מים.
  • ענבים מחקלאות נכרי שבחנויות שמיטה – בחזקת נגוע בחרקים חיצוניים. ולכן חובה להשרות היטב את הענבים קודם אכילתם, בתוך קערה של מים וחומרי ניקוי כגון אמה, ולסובב עם היד את התכולה בתוך המים, ולשטוף היטב תחת ברז מים, וכדאי להתבונן שאין סימני עקיצה על הענבים [במידה ויש חשש יש לחצות את הענב ולהתבונן אם אין מצוי זחלים ורימות, במידה ונמצאה נגיעות יש לחצות ולבדוק את כל הענבים. [זהירות יתירה צריך בבדיקת ענבים שחורים שמקום העקיצה פחות ניכר].
  • ענבים מגידול פרטית בחצר – בחזקת נגוע בחרקים חיצונים ולעיתים תדירות גם בנגיעות פנימית, ולכן חובה להשרות את הענבים עם חומר ניקוי וכדלעיל, ובנוסף חובה לבדוק חיצונית כל ענב שאין סימנים לעקיצה של הזבובים, [במידה ויש חשש יש לחצות את הענב ולהתבונן אם אין מצוי זחלים ורימות, במידה ונמצאה נגיעות יש לחצות ולבדוק את כל הענבים. ויש לנהוג בזהירות יתירה בבדיקת ענבים שחורים שמקום העקיצה פחות ניכר].

.

 

 

בברכה

הרב שניאור ז. רווח