לוגו בית המעשר
|

תחילת שנת ‘מעשר עני’ של שישית בראש השנה תשפ”א

כ"ט אלול התש"פ | 18/09/2020

בשנת תשפ”א הבעל”ט – היא השנה השישית לשמיטה בה נוהג ‘מעשר עני’, על המפריש תרומות ומעשרות מפירות או ירקות, להפריש ולתת בפועל לעניים מעשר עני, ודעת כמה מן הפוסקים שאף בספק טבל הנהוג בימינו ראוי לתת לעניים להבדיל מדמאי שהיה בימיהם, וראוי להחמיר כדעתם. ועתה זהו הזמן הראוי ביותר לחדש את המנוי למעשר עני המתחיל מיד לאחר ראש השנה הבעל”ט.

מתי נוהג מעשר עני

שנת תשפ”א העומדת לפתחנו בעז”ה, היא שנת ‘מעשר עני’ שבה חייבים ליתן את המעשר לעניים. אולם אין שנת מעשר עני מתחילה בכל הגידולים כאחד, ואף איננה מסתיימת כאחד, אלא בגידולים רבים ממשיך שנת מעשר שני עוד חודשים רבים בתוך שנת מעשר עני, וכפי שיבואר להלן, ולכן הנכון והמומלץ להמשיך את המנוי  גם על מעשר שני, ולהוסיף מנוי גם למעשר עני.

מדוע להיות מנוי למעשר עני

כיון שאחד מהדברים שיש להקפיד עליהם הוא למצוא את המוגדרים עניים ע”פ דין, והחלק היותר קשה הוא, שעל כל כמות קטנה לחפש עניים ולתת להם. על כן אנו ב’בית המעשר’ משתמשים בדרך מעשית לנתינת מעשר עני, והיא: לתת לעני מראש סכום כעין ‘הלוואה’ עבור פירות המעשר שאמורים להיות ברשות הצרכן, בשנת המעשר (כמבואר בגמרא גיטין ל’ ובפוסקים), ולהתקזז עם העני בפירות המעשר שנשארים אצל המפריש תמורת ההלוואה. הממונה ב’בית המעשר’ הופקד ע”פ הנחיית רבני המכון כגזבר עניים, וכספי מעשר זה יופנו מראש לעניים [המוגדרים כך על פי ההלכה], ובהתאם להנחיית רבני המכון שליט”א.

לכן, אם יהיו ברשותך פירות וירקות שהם טבל ודאי (קטיף עצמי), או שיהיו בידיך פירות ספק טבל (בקניה מהשוק), כל שעליך לעשות הוא ליצור קשר עם ‘בית המעשר’ ולרכוש מנוי למעשר עני.

הסכום שנקבע למנוי מעשר עני ע”פ הערכה עבור צרכן ממוצע לכל התקופה הוא:

מנוי פרטי 80 ₪ (ע”פ הערכה של ממוצע לבית רגיל)

המינימום למנוי עסקי  115 ₪

 

הוראות הלכתיות להפרשה בתקופת מעבר השנים ראה בסוף העמוד

 

לסרטון הסבר על הפרשת תרומות ומעשרות לקראת מעשר עני לחץ >>

לרכישת מנוי באופן מקוון לחץ כאן

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות לבית המעשר בשעות הפעילות: 03-9030580

 

אופן זיכוי מעשר עני למנוי פרטי ולמנוי עסקי

מנוי פרטי: נתינת המעשר מתבצעת ע”י הלוואה מראש לעני, והעני מחזיר אותה למנוי הינו על ידי הפירות. חישוב עלות הפירות לקיזוז יעמוד על שליש ממחיר הפירות נטו ללא עלות תוספות שונות, לכן הסכום שנקבע בסך 80 ₪ מוגבל לכמות של 750 ק”ג.

מנוי עסקי: כדי לקיים את המצוה בשלמותה טוב היה אם היה עושה בהלוואה מראש על פי החישוב של מנוי פרטי. אך מחמת הקושי הכלכלי, כיון שהסכום הוא מרובה, ניתנת אפשרות אחרת, כאשר בעל העסק מקנה את כל פירות מעשר עני לעני.  ובאמצעות הסכם מראש העני מוכר בחזרה לבעל העסק את המעשר בתמורה לסכום שייקבע ביניהם. הסכום המינימלי לבעל עסק עד 4 הפרשות ביום, נקבע ל 115 ₪ לפי החלוקה לימים ופעמים. ככל שיש לו יותר הפרשות ביום עליו להוסיף לסכום זה, וככלל יהיה מבורך בעל עסק אם יוסיף לעני סכום יותר גדול, שיהיה מתנה חשובה יותר עבור העניים.

 

להלן ההוראות ההלכתיות להפרשה בתקופת מעבר השנים:

  • א. ירקות שייקטפו אחר ר”ה תשפ”א יש להפריש מהם מעשר עני.
  • ב. ירקות שנלקטו בשנת תש”פ והוכנסו לאיסום (כגון תפו”א, גזר וכד’) וישווקו במהלך תשפ”א יש להפריש מהם מעשר שני.
  • ג. פירות שהביאו שליש בשנת תש”פ, אף שייקטפו בשנת תשפ”א יש להפריש מהם מעשר שני.
  • ד. פירות שיביאו שליש לאחר ט”ו בשבט תשפ”א (כגון פרי השסק והבאים אחריו) מפריש מעשר עני.
  • ה. אתרוג שייקטף לאחר ראש השנה של תשפ”א ולפני ט”ו בשבט, מפריש מעשר שני, והנקטף לאחר ט”ו בשבט תשפ”א, מפריש מעשר עני בלבד.
  • ו. פירות הדר שהביאו שליש לפני ט”ו בשבט תשפ”א ונקטפו לאחר ט”ו בשבט תשפ”א, מפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.
  • ז. קטניות שיביאו שליש לאחר ראש השנה תשפ”א, מפריש מעשר עני.
  • ח. קטניות הנמצאים באיסום כגון חומוס, חמניות ועוד, שהביאו שליש בתש”פ, מפריש מעשר שני אף אם נלקטו בתשפ”א.