לוגו בית המעשר
|

שיעור זכר למחצית השקל תש”פ בארץ ישראל ובעולם

ח' אדר התש"פ | 04/03/2020

שיעור זכר למחצית השקל

שיעור זכר למחצית השקל בארץ ישראל וארצות בעולם לשיטות חישוב השונות

החישוב לפי פסקיו של הגאון הרב שניאור זלמן רווח שליט”א

לצפייה ברשימה לחץ שווי זכר למחצית השקל במדינות השונות תש”פ