לוגו בית המעשר
|

שיעור לקראת שנת השמיטה והקניית חיות פינת החי לכהן

ל' סיון התשפ"א | 10/06/2021

שיעור לקראת שנת השמיטה ע”י הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א בנתיבות והקניית חיות פינת החי לכהן

לקראת שנת השמיטה הבעל”ט מסר הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א שיעור בבית מדרשו של הגאון רבי משה אבוחצירא שליט”א העומד בנשיאות כ”ק האדמו”ר רבי ברוך אבוחצירא שליט”א

בשיעור נידונו גבולות הארץ בזמן הזה ובפרט לעניין שמיטה הרב שליט”א ביאר את נושא הגבולות ודן בעניין מקומות כיבוש הארץ ע”י עולי בבל ומקומות כיבוש הארץ ע”י עולי מצרים.

בבית מדרש זה פועל כולל שביעית מרשת הכוללים אוהלי יעקב אשר נוסד לקראת שנת השמיטה לשם הגברת ידיעות הלכות השמיטה בקרב עמלי התורה ופועל בהכוונתו של הגרש”ז שליט”א.

כמו כן ערך הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א קניין לצורך פינת החי בעיר נתיבות בין בעל פינת החי ובין הכהן הרב אהרן כהן שליט”א רב מושב בית הגדי ומנהל מחלקת הכשרות של מועצה אזורית שדות נגב.

הקניין נועד בכדי לאפשר להאכיל את החיות בתרומה. שהרי כיום פירות תרומה או שמתבערים או שנאכלים לבהמת כהן, וע”י הקניית החיות והבהמות בפינת החי לכהן יכולים להאכיל להן מפירות תרומה וכך נמנעים מהפסד תרומה.

.